ROOVERS TRAINING

Roovers Training is een jong en dynamische bedrijf dat diverse trainingen voor u kan verzorgen. Na vele jaren instructie te hebben verzorgt voor derden heb ik in de loop der jaren een persoonlijke visie gevormd op het gebied van diverse opleiding o.a. die van bedrijfshulpverlener. Om deze visie te kunnen uitdragen heb ik besloten op Roovers Training op te richten.

EHBO

Eerste hulp bij ongevallen of eerste hulp bij ongelukken (EHBO), tegenwoordig bekend onder de naam spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers, is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van professionele eerstehulpverleners, zoals de ambulancezorgverlener.

BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen).

Brandveiligheid

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.

ONZE FILOSOFIE

Hieronder heb ik de kernpunten van mijn visie weergegeven. Als deze punten u aanspreken weet ik zeker dat onze trainingen passen binnen uw organisatie.

  • Kwaliteitgericht
  • Doelgericht/Resultaatgericht
  • Praktische trainingen
  • Instructeurs uit de praktijk
  • Trainingen Out en In company
  • Trainingen samenstellen met opdrachtgever

ERKENNING