Een brand, een persoonlijk ongeval of een ander incident.

Elke werkgever wil voorkomen dat zoiets in zijn bedrijf gebeurt, maar niet alle risico’s zijn te vermijden.

In 2007 gebeurden naar schatting 219.000 arbeidsongevallen met letsel en/of schade. Elk jaar breekt er vele keren brand uit in bedrijven en op bedrijfsterreinen.

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfs-hulpverlening (BHV) te regelen.

Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd. Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld.

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is.

Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener.

Dit moet ook als de BHV samen met andere bedrijven wordt georganiseerd.

Iedere BHV’er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid.

De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Dat kan in een BHV-plan.