Wat zijn bedrijfshulpverleners?
Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Inhoud opleiding:

Alarmeren van de BHV organisatie en de algemene hulpverleningsregels

 Deel 1 niet-spoedeisende Eerste hulp

 • Uitwendige wonden
 • Oogletsel
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsel
 • Brandwonden

Deel 2 Spoedeisende Eerste hulp

 • Reanimatie
 • Gebruik van de AED
 • Overige spoedeisende  Eerste hulp

Deel 3 brandbestrijding

 • Brand en de gevaren bij brand
 • De taak van de BHV èr bij een brand

Deel 4 Ontruiming

 • Voorbereiding van een ontruiming
 • De taak van een BHV’er bij een ontruiming

Doelgroep:

 • basis opleiding bedrijfshulpverlener

Certificering:

 • Nibhv

Hercertificering

 • Om de registratie geldig te houden, dient de cursist elke jaar een herhalingsbijeenkomst bij te wonen.

Cursusduur:

 • 4 dagdelen

Prijs:

 • Neem voor actuele prijs s.v.p. contact met ons op.

Cursuslocatie:

 • In en out company

Opmerking:

 • Alle BHV opleidingen  worden gegeven conform de door het NIBHV uitgegeven richtlijnen.
 • De cursus bestaat uit 2 modules
  • Brand en ontruiming
  • Spoedeisende Eerst hulp en niet Spoedeisende Eerste hulp

(als men in het bezit is van een geldig Ehbo diploma kan hiervoor vrijstelling worden verleent)