Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals – lichaamsbouw; -gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.

U leert hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.

U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Inhoud opleiding:

Deel 1

 • Het kind en zijn omgeving
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
 • Kindermishandeling en eerste hulp
 • Vijf belangrijke punten
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn  en de ademhaling

Deel 2

 • Uitwendige wonden
 • Ernstige bloedingen
 • Brandwonden
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Koudeletsel
 • Warmteletsel
 • Kleine ongevallen
 • Plotseling optredende ziekteverschijnselen
 • Verband en hulp middelen
 • Diabeet

Doelgroep:

 • Iedereen vanaf 15 jaar

Certificering:

 • Oranje kruis

Hercertificering

 • Om de registratie geldig te houden, dient de cursist elke jaar een herhalingsbijeenkomst bij te wonen.

Cursusduur:

 • 5 dagdelen

Prijs:

 • Neem voor actuele prijs s.v.p. contact met ons op.

Cursuslocatie:

 • In en out company

Opmerking:

 • De instructie  EHBO aan kinderen wordt gegeven conform de door het Oranje kruis uitgegeven richtlijnen.