BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van ongeveer 4 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Inhoud opleiding:

De eerste hulp benadering: de geen lijn                              

 • Het levensbelang van de circulatie
 • De eerste hulp benadering
  • Benadering slachtoffer
 • Roep om hulp
 • Luchtwegen openen
 • Ademhaling controleren
 • Alarmeren van 1-1-2
 • Reanimeren
 • Stabiele zijligging
 • De automatische externe defibrillator (AED)

Doelgroep:

 • Fysiek in staat zijn om een reanimatie toe te kunnen passen. Bijvoorbeeld op de knieën kunnen zitten en een minimale leeftijd van 15 jaar.

Certificering:

 • NRR/ERC

Hercertificering

 • Om de registratie geldig te houden, dient de cursist elke jaar een herhalingsbijeenkomst bij te wonen.

Cursusduur:

 • 1 dagdeel

Prijs:

 • Neem voor actuele prijs s.v.p. contact met ons op.

Cursuslocatie:

 • In en out company

Opmerking:

 • Alle reanimatie opleidingen worden gegeven conform de door Nederlandse reanimatie raad uitgeven richtlijnen.